Sportka

obrázek

čísla na pozicích

  • 12.04.2019 23:12
  • 125x

Vylosovaná čísla v každém tahu určují různé statistické vlastnosti, které je možné sledovat a vyhodnocovat z různých hledisek.

Poziční statistické hledisko vybírá tipy, které mají nízká - vysoká čísla nebo sudá - lichá čísla na zvolených pozicích tipu. Nízká čísla jsou z dolní poloviny losovacího osudí, vysoká čísla jsou z horní poloviny losovacího osudí.

Porovnáním čísel tipu na zvolených pozicích s vylosovanými čísly, lze predikovat další možná vylosovaná čísla v následujícím losování.

Pokud dokážeme předpovědět, zda na příslušné pozici vylosovaných čísel bude číslo nízké-vysoké a zároveň zda bude sudé nebo liché, dostaneme ve výsledku předpověď „x“ možných kombinací. V případě, že naše předpověď bude správná, tak v těchto kombinacích vždy nalezneme kombinaci, která nám zaručuje zisk prvního pořadí na 100 %.

Rozsahem čísla na určité pozici dále dokážeme snížit celkový počet predikovaných tipů, kdy se v konečné fázi dostáváme k několika desítkám možných tažených kombinací v následujícím tahu.

Pokud při těchto predikcích neurčíme správně všechny hodnoty, tak stále máme možnost vyhrát některé z dalších výherních pořadí.

 

Pamatujte :

„ Každý rozpis a to i ten nejjednodušší je lepší, než žádný. „